روغن اسفند

روغن ها

– درمان سیاتیک و درد مفاصل

  – این روغن از نظر طبیعت گرم و خشک است و برای فلج، رعشه، سستی، صرع و پریدن ناگهانی اعضای بدن چه از طریق خوردن و چه از طریق ضماد مفید است.

-تنقیه با آن نیز برای تسکین درد کمر و سیاتیک و سردی کلیه و رحم نافع است.

-روغن اسپند را مدر و قاعده‌آور است و همچنین این نوع روغن رطوبت ريه و سينه را خشك مي‌كند، ضد كرم كدو است و خلط‌ هاي غليظ و لزج را از بین مي‌برد.

-از این نوع روغن در ۲ تا ۳ نوبت به تیره کمر و پاها ماساژ داده شود و یا مقداری از روغن تنقیه شود مصرف زیاد این روغن را باعث بروز مشکلات روانی، استفراغ، افزایش بزاق و رعشه می‌شود ؛ در زمان شیردهی و بارداری از مصرف این نوع روغن خودداری شود.

توجه: خوردن این روغن اکیدا ممنوع می باشد

برچسب ها