روغن ها

طبیعت آن گرم است.

به شکل مؤثری سوختگی ها و زخم های پوستی را بهبود می بخشد.

معالجه تنگی نفس و آسم و ورم شش ها نیز فافع می باشد.

در بیشتر گوش دردها مانند اوتیت مالش روغن بادام تلخ در اطراف گوش، درد را ساکت می سازد.

عالیترین و بهترین روغن برای زیبایی پوست

روغن بادام تلخ برای رفع ترک پوست و شقاق حاصل از سرما در پوست و رفع لکه‌های به جا مانده از جوش اثرات مفیدی دارد.

برای از بین بردن لکه‌های صورت

مالیدن آن بر دور چشم به منظور تقویت بینایی مفید است.

ضماد ریشه درخت بادام تلخ برای درمان انواع دردها و روغن بادام تلخ برای تنگی نفس، درد کلیه و خارج کردن سنگ مثانه مفید است.

برای رفع زنگ زدن و صدا در گوش یک قطره از روغن بادام تلخ را در اطراف گوش مالش دهید.

بادام تلخ دارای اسید سیانیدریک است در مصرف آن باید نهایت دقت را کرد.

برچسب ها