روغن بادام شیرین

روغن ها

روغن بادام شيرين به دليل خاصيت نرم كنندگی و ضد التهاب افزایش سلامتی پوست ودر كرم ها و پمادها به كار می رود.

روغن بادام شیرین دماغ را تازه مى نماید، و براى کسانى که مبتلا به سرسام و سینه پهلو باشند نافع است

براى رفع بى خوابى مفید بوده ، و خواب آور است.

خوردن آن با کمى کتیرا و شکر جهت سرفه ى خشک و باز شدن صدا و قصب الریه و نرم کردن روده ها سودمند است.

جهت ضرر مسهل ها، مخصوصا مسهل هاى شیمیایى خوردن روغن بادام شیرین جهت پیچش شکم و دل درد و نرم کردن روده ها مفید بوده ، معالج قولنج و سختى ادرار است .

روغن بادام شیرین در اخراج سنگ هاى کلیه و مثانه کمک مى کند.

برای رفع بيماری های سينه  برای رفع خارش پوست بچه هایی كه سرخک و مخملک دارند.

ماليدن روغن بادام بر روی پوست التهاب را رفع كرده و سوختگی را درمان می كند.

روغن بادام اگزما را رفع می كند.

مالش روغن كنجد ياروغن بادام شيرين روي شكم و رانها دوبار در روز از ماه ۴ بارداري مي تواند موجب شود كه تركهاي پوستي كمتر بوجود بيايند.

برچسب ها