روغن ها

تاثیر آن بر احساست و سیستم اعصاب  است.خاصیت آرام بخش روغن بهار نارنج، برای عوارض جسمی، مانند ناراحتی های ناشی از فشار عصبی و گوارشی چون اسهال ایده ال است. مدت ها است که در تولیدات مخصوص مراقبت از پوست از آن استفاده می شود و برای هر نوع پوست مفید است. اثر حیات بخش آن بخصوص برای پوست اشخاص بالغ و حساس، و رفع ترک خوردگی پوست های شل شده و در کمک به مداوای زخم مفید است -آرامش و تسکین فشار عصبی-اضطراب- فشار خون بالا–افسردگی-عوارض پیش از عادت ماهانه اسهال- دل پیچ-گرفتگی عضله   – تپش قلب

برچسب ها