نمک کریستال جهرم

دیگر محصولات

سنگ نمک می تواند یون های منفی محیط را جذب کند ، آرامش بخش باشد و اثرات مثبتی نظایر آن را داشته باشد. (این مطلب در کل جهان اثبات شده است ) ، چون محصولی است نتیجه میلیون ها سال فرآیند در کارگاه هستی که به انسانی که قدمتش به دوازده هزار سال نمی رسد هدیه داده شده است . سنگ نمک فقط چاشنی غذا نیست بلکه نیاز ضروری و داروست  . همه نمک ها و سنگ نمک های موجود در طبیعت مناسب جهت مصرف انسان نیستند و بسیاری از آنها دارای آلودگی هایی هستند که از ظاهر نیز ممکن است مشخص باشد . آنچه که در معادن نمک اهمیت پیدا می کند یکی کیفیت نمک معدن است و دیگری روش استخراج . در تمام معادن نمک بخش های بسیاری از نمک ها در اثر باران با گل و لای و سایر مواد مخلوط شده و مجدد سخت و محکم می شوند ولی بخش هایی همچنان تمیز و کریستالی باقی می مانند . نمک کارخانه ها با لودر بارگیری می شود ولی سنگ نمکی که ما عرضه می کنیم از بخش های خاص معدن نمک شهرستان جهرم می باشد و با دست جمع آوری می شود .

نمک کریستال جهرم شهره جهانی دارد.

جهت تهیه نمک کریستال جهرم با دفتر مرکزی زلال تماس حاصل فرمائید.

برچسب ها