دیگر محصولات

نوشیدنی‌ها بخصوص چای و دمنوش در تمامی انواع آن از دیرباز مورد استقبال تمامی افراد جهان قرار گرفته است. در ایران و به طور کلی آسیا بخصوص آسیای شرق، چای از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. چای نوعی نوشیدنی است که از برگ گیاهی به نام کاملیا سیننسیس تهیه می‌شود؛ مانند چای سیاه یا چای سبز، اما دمنوش از برگ، گل، پوست درخت، میوه، ریشه و یا دانه گیاهانی به جز گیاه کاملیا تهیه می‌گردد.

برچسب ها